top of page

PRÁVA A POVINNOSTI

Práva soukromého "SMOZ" STUDIA.
 

 1. Právo na provozování podnikání:

  • Založení a provozování fitness studia na základě živnostenského oprávnění - IČO: 67800483
    

 2. Právo stanovit vlastní podmínky poskytování služeb:

  • Určení ceníků, otevírací doby, nabídky služeb a pravidel užívání zařízení.
    

 3. Právo na ochranu majetku:

  • Vymáhání škod vzniklých na majetku studia a uplatnění nároku na odškodnění v případě poškození zařízení či vybavení.
    

 4. Právo na výběr zaměstnanců a spolupracovníků:

  • Najímání trenérů, recepčních a dalších zaměstnanců podle vlastních kritérií.
    

 5. Právo na marketing a propagaci:

  • Využívání různých forem reklamy k přilákání nových klientů a zvýšení povědomí o službách studia.
    

Povinnosti soukromého fitness studia:
 

 1. Zajištění bezpečnosti a hygieny:

  • Dodržování všech předpisů týkajících se bezpečnosti a hygieny, včetně pravidelného úklidu a údržby zařízení.
    

 2. Poskytování kvalifikovaných služeb:

  • Zaměstnávání kvalifikovaných trenérů a instruktorů a zajištění jejich pravidelného školení.
    

 3. Dodržování zákonů a předpisů:

  • Splnění všech legislativních požadavků včetně živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o ochraně  osobních údajů (GDPR) a dalších relevantních předpisů.
    

 4. Povinnosti vůči zaměstnancům:

  • Dodržování pracovního práva, včetně správného uzavírání pracovních smluv, vyplácení mezd a zajištění bezpečných pracovních podmínek.
    

 5. Povinnosti vůči klientům:

  • Transparentnost v poskytování služeb, spravedlivé jednání a zajištění možnosti reklamace nebo stížnosti.
    

 6. Pojištění:

  • Zajištění vhodného pojištění pro případ úrazů, škod na majetku nebo odpovědnosti za škody způsobené klientům.
    

 7. Účetnictví a daně:

  • Vedení řádného účetnictví a plnění daňových povinností, včetně podávání daňových přiznání a odvodů daní.
    

Dodržování těchto práv a povinností pomůže zajistit hladký provoz "SMOZ" STUDIA studia a minimalizovat rizika spojená s jeho provozováním.


 

bottom of page