top of page

Chci změnit životní styl.

Chci změnit životní styl se "SMOZ". 

První konzultace 15 min on-line ZDARMA, kde společně probereme veškeré vaše požadavky, změny a proč k tomuto kroku přistupujete.

Team odborníků "SMOZ" zhodnotí vaše požadavky a dle předběžného plánu navrhne do 24 h řešení 

Změna osobního stylu je proces, při kterém vám upravujeme nebo transformujeme vaše chování, preference, zájmy, vzhled nebo způsob života. Tato změna může být motivována různými faktory, jako jsou nové životní události, cíle, aspirace nebo prostě touha po změně.

 • Oblečení a vzhled: změna módního stylu, úprava účesu, změna make-upu apod.

 • Zdraví a životní styl: zahrnuje změny ve stravovacích návycích, cvičení, spánku a relaxaci, které vedou ke zlepšení celkového zdraví a pohody.

 • Kariéra a vzdělání: změna pracovního zaměření, vzdělávání nebo profesního rozvoje.

 • Vztahy a sociální život: změna ve vztazích, zvyklostech ve společnosti, hledání nových přátel nebo partnera.

 • Zájmy a koníčky: objevování nových zájmů, koníčků, uměleckých činností nebo sportů.

 • Hodnoty a přesvědčení: přehodnocení osobních hodnot a přesvědčení a jejich přizpůsobení novým životním okolnostem nebo zkušenostem.

Změna osobního stylu může být pozitivním krokem k osobnímu růstu a rozvoji, ať už je motivována vnějšími okolnostmi nebo vnitřními potřebami. Je to proces, který vám umožňuje prozkoumávat nové možnosti a objevovat svou identitu a váš osobní potenciál.

Vše v soukromí luxusního studia v centru Prahy s velmi dobrou dostupností MHD i autem.

Prostor je vybaven vzduchotechnikou, podlahovým vytápěním, velmi výkonnou čističkou vzduchu a vše je dezinfikováno anti - alergenní dezinfekcí. 


 

Změna životního stylu může být náročný proces, ale existuje několik technik, které mohou pomoci usnadnit tento přechod - stanovení jasných cílů: definujte si konkrétní cíle, které chcete dosáhnout změnou životního stylu.

Cíle by měly být měřitelné, dosažitelné, relevantní a vázané na čas.

Postupná změna: místo toho, abyste si najednou zavedli velké množství změn, zvažujte postupně krok za krokem. To umožní tělu a mysli přizpůsobit se novým návykům - s tímto vším vám rád poradí "SMOZ" team s napojením na designéry, módní guru, nákup oděvů a celkové změny garderoby, vizážisty a mistry umění ve vytvoření změny účesu, barvy i délky - ale jdeme na to popořádku: začínáme první konzultací ZDARMA online a to bodem č. 1.

 

Následuje osobní konzultace bodem č. 5 - kde probereme vše pro a proti a proč všechno děláme. 

Postup:

 • Identifikace překážek: rozpoznání překážek, které vám mohou bránit v dosažení vašich cílů, a hledání způsobů, jak je překonat, je klíčové. To může zahrnovat například nedostatek času, nedostatečnou motivaci nebo nedostatek podpory. Podporu získáte 24/7 od "SMOZ".

 • Změna myšlení: pozitivní a realistický přístup je důležitý pro úspěšnou změnu životního stylu. Pracujte na svém myšlení, abyste se vyhnuli negativním myšlenkám a sebe-sabotáži.

 • Podpora a sdílení: hledání podpory od rodiny, přátel nebo našich profesionálních poradců může být klíčové pro úspěšnou změnu životního stylu. Sdílení svých cílů s ostatními vám může poskytnout motivaci a zodpovědnost.

 • Odměny a oslavy: odměňování se za dosažení cílů a oslavování malých úspěchů může posílit motivaci a udržet vás na správné cestě.

 • Pravidelná reflexe: pravidelně se zamýšlejte nad tím, jak se vám daří, co funguje a co ne. Tento proces reflexe vám může pomoci přizpůsobit svůj přístup a pokračovat vpřed.

 • Trpělivost a vytrvalost: změna životního stylu není jednorázová událost, ale proces. Buďte trpělivý sám / a  k sobě a nebuďte příliš tvrdý, pokud narazíte na překážky. Vytrvalost a trpělivost jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch.

Každý z nás je jedinečný, a proto NENÍ  účinný přístup k změně životního stylu pro každého stejný.

Experimentujeme s různými technikami a hledáme ty, které vám nejlépe vyhovují.

JAK TO U NÁS CELÉ PROBÍHÁ.

NAPIŠTE VÁŠ POŽADAVEK.

 • Instagram
 • Facebook
 • Facebook

Děkujeme za váš čas a zprávu.

Změna životního stylu je komplexní proces, který může být zkoumán a analyzován z různých perspektiv, včetně psychologické, sociální a behaviorální.

Zde je náš podrobnější pohled na fáze změny životního stylu:

 • Prekontemplace: tato fáze je charakterizována absencí uvědomění si potřeby změny. Jedinec nemusí být vědom souvisejících problémů nebo rizik spojených se současným životním stylem.

 • Kontemplace: během této fáze jedinec začíná uvědomovat si problémy spojené se svým současným životním stylem a zvažuje možnosti změny. Probíhá vnitřní konflikt mezi současným stavem a touhou po změně.

 • Příprava: v této fázi jedinec aktivně hledá informace a zdroje, plánuje změny a rozhoduje se, jakým způsobem je implementovat. To může zahrnovat vytváření konkrétních cílů a strategií pro dosažení změn.

 • Akce: jedinec začíná provádět konkrétní kroky ke změně svého životního stylu. To může zahrnovat adaptaci nových návyků, vyhledání podpory od ostatních a odolání pokušením, která by mohla vést k návratu k starým zvykům.

 • Udržení: po dosažení změn se jedinec snaží udržet nové návyky dlouhodobě. To může být obtížné vzhledem k různým vnějším a vnitřním faktorům, které mohou narušit stabilitu nových zvyků.

 • Závěr a upevnění: v této fázi jedinec zjišťuje, že nové návyky se staly trvalou součástí jeho životního stylu. Dochází k uzavření procesu změny a upevnění nových vzorců chování.

Během těchto fází mohou jednotlivci procházet různými emocionálními stavy, jako je odpor, ambivalence, naděje a úzkost. Je důležité brát v úvahu individualitu každého jedince a zohledňovat různé faktory, které mohou ovlivnit proces změny životního stylu, včetně osobních preferencí, vnějšího prostředí a sociálních interakcí.

bottom of page