top of page

CHOVÁNÍ KLIENTŮ

V soukromém "SMOZ" STUDIU jsou zavedeny různé zákazy chování a pravidla, aby bylo zajištěno bezpečné a příjemné prostředí pro všechny klienty.

 

Některé běžné zákazy chování zahrnují:

 1. používání drog a alkoholu.

 2. Kouření.

 3. Nevhodné chování: agresivní, obtěžující, nebo vulgární chování vůči ostatním klientům či personálu je nepřijatelné.

 4. Nevhodné oblečení:  jako je nošení sportovního oblečení a obuvi.

 5. Zacházení s vybavením: nedodržování pravidel pro používání a ukládání vybavení, například nevracení činek na své místo nebo poškozování vybavení, je přísně zakázáno.

 6. Hygiena: nedodržování základních hygienických pravidel, jako je používání ručníků nebo dezinfekce zařízení po použití, je zakázáno.

 7. Používání mobilních telefonů:  používání mobilních telefonů v je povoleno v určitých částech studia, například v odpočinkové zóně nebo šatnách.

 8. Nahrávání videí a fotografování: nahrávání videí nebo fotografování bez souhlasu je zakázáno kvůli ochraně soukromí ostatních klientů.

Kdy lze odmítnout klienta.

"SMOZ" STUDIO si vyhrazuje právo na odmítnutí klienta za určitých podmínek, například:

 1. porušení pravidel studia: pokud klient opakovaně nebo závažně porušuje pravidla studia, může být odmítnut.

 2. Nevhodné chování: klienti, kteří se chovají agresivně, obtěžují ostatní nebo se jinak nevhodně chovají, mohou být vykázáni.

 3. Neschopnost zaplatit: pokud klient nezaplatí za poskytované služby nebo má neuhrazené pohledávky, může být odmítnut.

 4. Zdravotní důvody: pokud existují obavy o zdraví nebo bezpečnost klienta nebo ostatních, například v případě závažných zdravotních problémů, může být klient odmítnut.

 5. Nedodržení smluvních podmínek: pokud klient poruší podmínky smlouvy nebo členství, může být odmítnut.

 6. Nevhodné oblečení nebo hygiena: klienti, kteří nedodržují pravidla ohledně oblečení nebo hygieny, mohou být vykázáni.

bottom of page